کد خبر: 67710 A

سردار صفوی:

جغرافیای انتخابات، در حقیقت نقش و فرآیند تک تک افراد جمعیت یک کشور و یا گروه‌ها و احزاب سیاسی و اصناف مختلف را در مقیاس کوچک و بزرگ بر ساختار قدرت تصمیم گیرنده در شورا‌ها و در سطح ملی همچون انتخابات ریاست جمهوری و ساختار قدرت دولت، ارزیابی - سنجش و حتی پیش بینی و آینده نگری می‌کند.

جغرافیای انتخابات، در حقیقت نقش و فرآیند تک تک افراد جمعیت یک کشور و یا گروه‌ها و احزاب سیاسی و اصناف مختلف را در مقیاس کوچک و بزرگ بر ساختار قدرت تصمیم گیرنده در شورا‌ها و در سطح ملی همچون انتخابات ریاست جمهوری و ساختار قدرت دولت، ارزیابی - سنجش و حتی پیش بینی و آینده نگری می‌کند.

به گزارش ایلنا سردار سرلشکر پاسدار دکتر صفوی، دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در همایش ملی جغرافیای انتخابات که در محل دانشگاه خوارزمی برگزار شد، به تشریح مفاهیم و دیدگاه‌های موجود در حوزه جغرافیایی پرداخت و گفت: در آغاز قرن جدید با پیشرفت محیر العقول در فناوری‌های جدید، در علوم جغرافیا یی و سایر علوم یک تغییر اساسی حاصل شده است.

رئیس انجمن ژئوپلیتیک ایران در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: مردم یک کشور، یا یک شهر و حتی یک روستا، حق دارند در انتخابات قانونی برای تحقق مردم سالاری، مدیران یا بازیگران سیاسی محل خود را انتخاب نمایند. بر همین اساس انسان‌ها حق دارند صاحب وطن، خانه، بنگاه اقتصادی باشند و در سطح محلی با انتخاب شورای شهر یا شورای روستا در تصمیم گیری‌ها مشارکت جویند.

وی افزود: مردم هر کشوری در فضای جغرافیایی کشور، یک شهروند محسوب می‌شوند و به عنوان عضوی از ملت به ایفای نقش سیاسی در انتخابات می‌پردازند و یا در سایر فرآیندهای مردم سالاری نظیر انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری مشارکت کرده و می‌توانند در وضع قوانین کشور خود و یا ساختار قدرت دولت، از رئیس دولت یا انتخاب وزراء مشارکت کرده و مدیریت اجرایی کشور را برای چندین سال مطابق قانون اساسی انتخاب کنند. همچنین مردم می‌توانند از طریق نمایندگان خود در مجلس، بر فعالیت‌های مدیران اجرایی نظارت و حتی آن‌ها را مواخذه کنند.

وی ادامه داد: از نظر اینجانب جغرافیای انتخابات، در حقیقت نقش و فرآیند تک تک افراد جمعیت یک کشور و یا گروه‌ها و احزاب سیاسی و اصناف مختلف را در مقیاس کوچک و بزرگ بر ساختار قدرت تصمیم گیرنده در شورا‌ها و در سطح ملی همچون انتخابات ریاست جمهوری و ساختار قدرت دولت، ارزیابی - سنجش و حتی پیش بینی و آینده نگری می‌کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر