کد خبر: 75349 A

موحدی کرمانی در خطبه دوم نماز جمعه:

شرکت به صورت حماسی در انتخابات یعنی بیمه کردن کشور. اگر مردم ایران را دوست دارند و می خواهند مصون باشد باید در انتخابات حضور گسترده داشته باشند.

امام جمعه تهران گفت: کسی که مسئولیت ریاست جمهوری را می پذیرد در ابتدا باید بداند که مطیع رهبری باشد مردم به کسی توجه کنند که تبعیتش از ولایت فقیه بالا است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،آیت الله موحدی کرمانی در نماز جمعه تهران ضمن تبریک سالروز فتح خرمشهر اظهار داشت: خرمشهر 578 روز تحت اسارت بود و به فضل خدا آزاد شد. خدا خرمشهر را آزاد کرد اما با کدام وسیله اگر خداوند فرشته نازل می کند برای کدام امت است مسلما برای امتی است که ایمان، برتری و تقوا دارد.

امام جمعه تهران با اشاره به خصوصیاتی که رهبری برای انتخاب فرد اصلح مشخص کرده تصریح کرد: در جریان انتخابات مطالب فراوانی شنیده شده است رهبری خصوصیاتی را که رئیس جمهور باید داشته باشد بیان کرده اند همچنین به اهمیت شرکت درانتخابات تاکید کرده اند. شرکت به صورت حماسی در انتخابات یعنی بیمه کردن کشور. اگر مردم ایران را دوست دارند و می خواهند مصون باشد باید در انتخابات حضور گسترده داشته باشند.

وی ادامه داد: ایمان، تقوا، مدیر و مدبر بودن، فساد ستیزی و توجه به محرومین، دیکتاتور نبودن، تابع ولایت فقیه بودن و از اسراف پرهیز کردن از جمله ویژگی هایی است که رهبری برای رئیس جمهور مشخص کرده است. نیاز نیست که کاندیداهای انتخابات بخواهند با عکس و پوستر رای بیاورند.

موحدی کرمانی استفاده از عکس و پوستر را به نوعی تحقیر کردن مردم دانست و افزود: مگر مردم به عکس رای می دهند یعنی کاندیداها انقدر مردم را کوچک می بینند؟ مردم عقل، فکر و فهم دارند به سخنان کاندیداها گوش می دهند و انتخاب می کنند که قدرتمندترین و تابع ترین فرد از ولایت فقیه کدام یک از کاندیداها هستند.

وی در ادامه افزود: مردم باید دقت کنند که اگر کاندیدای مورد نظرشان در تبلیغات اسراف می کنند حرام است و به دلیل اسراف کردن در تبلیغات به دیگری رای دهند.

موحدی کرمانی در ادامه به پیمانی که امیرالمومنین با مالک اشتر بر سر حکمرانی برمردم بسته بود اشاره کرده و خاطرنشان ساخت: من می خواهم به بخشی از پیمان حضرت علی و مالک اشتر اشاره کنم حضرت امیرالمومنین بعد از پیمان با مالک اشتر به وی توصیه کرد که ای مالک متوجه باش که حکومت مصر دست تو است ولی من بالای سرت هستم ولی امر بالای سر تو است و خدا نیز بالای سر من است کسی که این مسئولیت را می پذیرد اول باید بداند که مطیع رهبری باشد.

وی ادامه داد: مردم هم باید سعی کنند توجه شان به این باشد که کدام کاندیدا تبعیتش از ولایت فقیه بالا است.

موحدی کرمانی به دومین بخش از پیمان امیرالمومنین با مالک اشتر اشاره کرده و خاطرنشان ساخت: ای مالک به خودت بفهمان که مردم را دوست بداری و به آنان رحمت و محبت داشته باشی البته حساب توطئه گران علیه نظام جدا است مبادا خویشاوندانت را به مردم ترجیح بدهی. حکومت امانت دست شما است و اگر به آن خیانت کردی به خدا خیانت خواهید کرد.

امام جمعه تهران در ادامه از شورای نگهبان به دلیل عمل به وظیفه و قانون تشکر کرده و افزود: ما از شورای نگهبان تشکر می کنیم که بر اساس وظیفه ای که قانون و دین به عهده او گذاشته خوب و دقیق عمل کرد البته از فقهای با انصاف و عادل شورای نگهبان انتظاری غیر از این نبود.

وی در ادامه گفت: سفارش رهبری هم همین بود قانون را باید احترام گذاشت اگر قانون عملی نشود هیچ چیز روی هم بند نخواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر