کد خبر: 75832 A

بازرسی انتخابات در سه سطح بازرسی انتخابات استان، بازرسی انتخابات شهرستان و بازرسی انتخابات بخش فعالیت خواهد داشت.

اولین جلسه مسوولین بازرسی انتخابات با حضور مسوول پیگیری و هماهنگی امور بازرسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا و مسوولین بازرسی در محل وزارت کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا اولین جلسه اعضای بازرسی انتخابات با حضور حاجی زاده، دوراندیش، ناوندی، امینی، عظیم‌لو، تابش‌فر، یوسفی در محل وزارت کشور برگزار شد و ساختار سازمانی شبکه بازرسی در سطح کشور نهایی و مورد تصویب قرار گرفت.

حاجی‌زاده با تشریح ساختار سازمانی شبکه بازرسی انتخابات اعلام کرد: بازرسی انتخابات در سه سطح بازرسی انتخابات استان، بازرسی انتخابات شهرستان و بازرسی انتخابات بخش فعالیت خواهد داشت.

مسوول پیگیری و هماهنگی امور بازرسی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در این جلسه از حضور بازرسین، سربازرسین و همچنین بازرسین نامحسوس برای پوشش 66 هزار شعبه اخذ رای خبر داد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر