کد خبر: 78038 A

از مجموعه کتاب‌های «اقلیم آفتاب»

«خوزستان» به‌قلم علی‌اکبر ولایتی، از مجموعه کتاب‌های «اقلیم آفتاب» توسط انتشارات امیر کبیر منتشر شد.

«خوزستان» به‌قلم علی‌اکبر ولایتی، از مجموعه کتاب‌های «اقلیم آفتاب» توسط انتشارات امیر کبیر منتشر شد.

به گزارش ایلنا، (در دوران پیش از اسلام) به‌قلم علی‌اکبر ولایتی، از مجموعهکتاب‌های «اقلیم آفتاب» در چهار فصل کلیاتی در مورد خوزستان، وجه تسمیه خوزستان، یافته های باستان شناسی در خوزستان و تاریخ تمدن خوزستان پیش از اسلام نگاشته شد.

ولایتی در مقدمه در مورد خوزستان ابنچنین می نویسد: «دیار خوزستان از پر ارزش ترین و غنی ترین سرمایه های اقتصادی و فکری و علمی ایران برخوردار بوده است.شهر شوش از شهرهای مهم خوزستان، در عهد دولت عیلام باستان، پایگاه سیاسی و فرهنگی و هنری و اقتصادی این دولت بود و در عهد هخامنشی به محل تلاقی اندیشه های بزرگ ترین تمدن های بشری تبدیل شد. در آن زمان، عمارت های عظیم این شهر نمادهای گویای اوج رشد هنری و علمی مردمان ایران بودند. در دوران ساسانی، شهر جندی شاپور در خوزستان پاگرفت و معروف ترین دانشگاه ها و دارالترجمه ها و بیمارستان های عالم را در خود جای داد و دانشمندان و پژوهشگران اقصی نقاط عالم روی بدان نهادند. در دوران ساسانی، خوزستان از لحاظ ارتباط فرهنگی و هنری و علمی نقش مهمی ایفا کردد و در استحکام روابط فرهنگی و هنری و علمی نقش مخمی ایفا کرد و در استحکام روابط فرهنگی ایران با کشورهای غربی آسیا و با دولت بیزانس و نیز استفاده از جریان های بزرگ علمی ای که از آتن و اسکنریه تا شمال بین النهرین کشیده شده بود سهم عظیمی داشت.»

علی‌اکبر ولایتی درباره مجموعه کتاب‌های «اقلیم آفتاب» نوشته است: «آرمان نگارنده در تالیف این مجموعه آثار، تهیه و تدوین توصیفی جامع و دقیق از ویژگی‌های جغرافیایی، رویدادهای تاریخی و خصایص فرهنگی مناطق جغرافیایی سرزمین ایران است. در این تعریف، ایران مجموعه سرزمین‌هایی را در برمی‌گیرد که در حیات تاریخی و فرهنگی ایران جزیی از این سرزمین وسیع بوده‌اند؛ فارغ از آن‌که امروز در جغرافیای سیاسی ایران جای داشته باشند و یا در تاریخ پر فراز و نشیب آن، از این سرزمین جد شده باشند.»

چاپ نخست کتاب «خوزستان» (در دوران پیش از اسلام) به‌قلم علی‌اکبر ولایتی در 143 صفحه، قطع جیبی، شمارگان دوهزار نسخه و بهای دوهزار و 600 تومان از سوی شرکت سهامی کتاب‌های جیبی وابسته به موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر