کد خبر: 10004 A

هادی مقدسی رئیس كمیسیون اجتماعی دور هشتم مجلس شورای اسلامی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شستای نوین انتخاب شد

هادی مقدسی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شستا شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی مقدسی رئیس كمیسیون اجتماعی دور هشتم مجلس شورای اسلامی عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شستای نوین انتخاب شد

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر