کد خبر: 10854 A

در حاشیه نشست نمایندگان با مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز در زمینه خرید تجهیزات و دستگاههای پیشرفته پزشکی بحث و بررسی های صورت گرفت که آیا خرید چنین دستگاه‌های در تشخیص بیماری ها مفید است یا خیر. عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مرتضوی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت مطالبات معوقه مراکز درمانی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گزارشی را به نمایندگان ارائه کرد. نعمت الله منوچهری در گفت و گو با خبرنگارایلنا در رابطه با جلسات و نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت:اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در صبح امروز طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران و فاجعه ملی در استان آذربایجان را بررسی کردند. وی افزود:اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان در ادامه نسشت صبح خود برنامه های پنجم توسعه کشور را نیز بررسی کردند. عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بیان کرد:اعضای کمیسیون بهداشت و درمان بعد ازظهرامروز میزبان مرتضوی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی بودند. نماینده پاوه و جوانرود در خانه ملت اضافه کرد:مرتضوی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت مطالبات معوقه مراکز درمانی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گزارشی را به نمایندگان ارائه کردند. وی درپایان گفت:در حاشیه نشست نمایندگان با مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز در زمینه خرید تجهیزات و دستگاههای پیشرفته پزشکی بحث و بررسی های صورت گرفت که آیا خرید چنین دستگاههای در تشخیص بیماری ها مفید است و تا چه اندازه ضرورت دارد که در زمانی که تورم سراسر کشور ره فرا گرفته این دستگاهها خریداری شوند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: مرتضوی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت مطالبات معوقه مراکز درمانی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گزارشی را به نمایندگان ارائه کرد.

نعمت الله منوچهری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در رابطه با جلسات و نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان  مجلس گفت:اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در صبح امروز طرح تسریع در روند بازسازی مناطق زلزله زده و مدیریت بحران و فاجعه ملی در استان آذربایجان را بررسی کردند.

وی افزود: اعضای کمیسیون بهداشت ودرمان در ادامه نسشت صبح خود برنامه های پنجم توسعه کشور را نیز بررسی کردند.
عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس بیان کرد:اعضای کمیسیون بهداشت و درمان بعد ازظهر امروز میزبان مرتضوی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی بودند.

نماینده پاوه و جوانرود در خانه ملت اضافه کرد: مرتضوی و مسئولان سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه پرداخت مطالبات معوقه مراکز درمانی و بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گزارشی را به نمایندگان ارائه کردند.

وی در پایان گفت: در حاشیه نشست نمایندگان با مسئولان سازمان تامین اجتماعی نیز در زمینه خرید تجهیزات و دستگاه‌های پیشرفته پزشکی بحث و بررسی‌هایی صورت گرفت که آیا خرید چنین دستگاههایی در تشخیص بیماری‌ها مفید است و تا چه اندازه ضرورت دارد در زمانی که تورم سراسر کشور را فرا گرفته این دستگاه‌ها خریداری شوند.

عضو کمیسیون بهداشت ودرمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر