کد خبر: 10932 A

با ۱۷۲ رای موافق نمایندگان؛

دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلم نیز طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول این حکم می‌گردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز صبح با الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش را اصلاح کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در صحن علنی مجلس طرح الحاق دو تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی حق التدریسی و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش را بررسی کردند در این ماده واحده آمده است دو تبصره احکام قانون متعهدین، خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۸/۳/۱۳۶۹ به استثنای احکام ناظر بر دانش آموزان، دانش سراهای تربیت معلم به قوت خود باقی است.

دانشجویان ورودی سال ۱۳۸۸ مرکز تربیت معلم نیز طبق مقررات مربوطه مشخص شده‌اند مشمول این حکم می‌گردند.

در تبصره ۹ نیز بیان شده وزارت آموزش و پرورش موظف است در اجرای تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلام ایران مصوب ۵/۱۰/۱۳۸۹ و بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حداکثر ظرف ۲ سال کلیه مربیان پیش دبستانی و نیروهای خرید خدمت آموزشی خود را که با آموزش و پرورش همکاری داشته‌اند از طریق برگزاری آزمون و با در نظر گرفتن شرایط مندرج در مواد ۲ و ۳ قانون تعیین تکلیف استخدامی حق التدریس و آموزش یاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش مصوب ۱۵/۷/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن مدرک و رشته تحصیلی، جنسیت نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آموزش و پرورش در اولویت استخدام قرار دهد در مورد مربیان پیش دبستانی مطابق روال قبل اعم از سیاست گذاری، نظارت، صدور مجوز و تدوین محتوا عمل نماید.

به عنوان تبصره‌های ۸ و ۹ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی حق التدریس و آموزش یاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش الحاق می‌گردد.

لازم به ذکر است از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی ۱۷۲ نماینده به این طرح رای موافق ۲۲ نماینده رای مخالف و ۱۴ نماینده رای ممتنع دادند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر