کد خبر: 12733 A

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس نهم:

ایجاد زمینه های اشتغال برای کارگران از مهم ترین مسائلی است که دولت بعدی به آن توجه کند. / یکی از راهکارهایی که دولت آتی پیش رو دارد، استفاده از ظرفیت همه کارخانه ها است. استفاده از این ظرفیت موجب تاثیر مستقیم بر ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور دارد.

ابراهیم نکو در زمینه سیاست هایی که دولت بعدی باید برای رفع دغدغه های کارگران در نظر داشته باشد، گفت: ایجاد زمینه های اشتغال برای کارگران از مهم ترین مسائلی است که دولت بعدی به آن توجه کند.

نکو با اشاره به این مطلب به خبرنگار پارلمانی ایلنا تاکید کرد: در چند سال اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی، تحریم ها و مسائلی از این دست، شاهد تعطیلی کارخانه های زیادی بوده ایم که با تعطیل شدن کارخانه ها، تعداد زیادی از کارگران نیز بیکار شدند و شغل خود را از دست دادند.

وی ادامه داد: از این هم برای افرادی که بیکار هستند و هم برای آنهایی که شغل داشته اند و شغل خود را از دست داده اند باید ایجاد اشتغال کرد تا برخی نگرانی ها در سطح جامعه در زمینه کار و درآمد برطرف شود.

نماینده رباط کریم در مجلس نهم شورای اسلامی با توحه به این مطلب گفت: برای برطرف کردن این دغدغه وزارت کار می تواند نقش خوبی ایفا کند.

وی افزود: یکی از راهکارهایی که دولت آتی پیش رو دارد، استفاده از ظرفیت همه کارخانه ها است. استفاده از این ظرفیت موجب تاثیر مستقیم بر ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در کشور دارد.

دبیر کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم شورای اسلامی یادآور شد: دولت آتی باید تمام توانش را به کار گیرد تا اجازه ندهد واحدهای صنعتی در کشور، بیش از این تعطیل شود.

وی افزود: برای مدیریت کشور و به ویژه مدیریت بخش سیاسی کشور، جامعه کارگری بسیار مهم است چراکه این قشر اکثریت جامعه ما را تشکیل می دهد. بنابراین بخش سیاسی کشور باید پی گیر مطالبات اکثریت قشر تشکیل دهنده کشور باشند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر