کد خبر: 13052 A

علیپور به ایلنا خبر داد؛

وزیر جهاد کشاورزی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان در کمیسیون اقتصادی حضور نیافت/ رسیدگی به واحدهای لبنیاتی و دیگر واحد ها وظیفه ذاتی دستگاه جرایی است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طبق لایحه اصناف امروز مقرر کردند واحد های بدون مجوز حق فعالیت ندارند.


محمد علیپور در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با دستور برنامه امروز سه شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:اعضای کمیسیون اقتصادی در جلسه امروز مواد 27 تا 30 لایحه اصناف صنفی را بررسی کرده اند.


سخنگوی کمیسیون اقتصادی در ادامه بیان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی امروز در راستای رسیدگی و بررسی لایحه اصناف صنفی مقرر کردند که از فعالیت محل های کسبی که جواز کار ندارند، خوداری کنند.


نماینده ماکو و چالدران، شوط و پیردشت خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون اقتصادی همچنین مقرر کردند در رابطه با وصول مالیات و عوارض شهرداری اتحادیه ها قرار دادی با وزارت خانه ها و شهرداری ها منعقد کنند تا از این پس اخذ عوارض و مالیات به عنوان منبع درآمدی برای اتحادیه ها باشد.

علیپور در ادامه افزود: وزیر جهاد کشاورزی که قرار بود  امروز  برای پاسخگویی به سوالات برخی از نمایندگان در کمیسیون اقتصادی حضور یابد به دلیل همراهی رئیس جمهور در کمسیون حاضر نشد و این نشست به روز دیگری موکول شد.

وی همچنین در راستای برخی از واحدهای تولیدی لبنیاتی که با نوشتن نامه ای به وزیر صنعت تجارت و معدن نوشته اند که تا ماه آینده اعلام ورشکستگی خواهند کرد،گفت:رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی در کشور بر عهده مسولان اجرایی است ما تنها می توانیم پیشنهاد و نظر واحدهای تولیدی و مردم را به مسولان برسانیم.


علیپور گفت:با توجه به این که  رسیدگی به واحدهای لبنیاتی و دیگر واحد ها وظیفه ذاتی دستگاه اجرایی است اما در راستای حمایت از تولید کنندگان از غضنفری این موضوع را سوال خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر