کد خبر: 275 A

در ادامه انتخاب ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح شد؛

کمیسیون‌های تخصصی باید افرادی را برای انتخاب به عنوان ناظر در مجامع و شورا‌ها به صحن علنی معرفی و الزام کنند که استعفا ندهند.

ایلنا: نایب رئیس مجلس گفت: کمیسیون‌های تخصصی باید افرادی را برای انتخاب به عنوان ناظر در مجامع و شورا‌ها به صحن علنی معرفی و الزام کنند که استعفا ندهند.

غلامعلی جعفرزاده نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مجلس در تذکر آئین‌نامه‌ای نسبت به معرفی تنها یک کاندیدا توسط کمیسیون اجتماعی برای انتخاب به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفرزاده اظهار کرد: از مجلس انتظار می‌رود آئین‌نامه داخلی را به طور دقیق اجرایی کند.

جعفر‌زاده بر همین اساس یادآور شد: برگه‌های انتخاب ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بین نمایندگان توزیع شده اما تنها یک کاندیدا برای این انتخابات از سوی کمیسیون اجتماعی معرفی شده است، در حالی که طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان برای انتخاب ناظران مجلس در مجامع و شورا‌ها، کمیسیون‌های تخصصی موظفند حداقل دو برابر ناظران مورد نیاز، کاندیدا‌ به صحن علنی معرفی کنند و آئین‌نامه در این زمینه صراحت دارد اما این کار امروز انجام نشده است.

ابوترابی ‌فرد نایب رئیس اول پارلمان که در غیاب لاریجانی ریاست صحن علنی را بر عهد داشت، در پاسخ به این تذکر جعفر‌زاده گفت: تذکر شما به عبارتی وارد است کمیسیون اجتماعی دو کاندیدا برای این انتخابات معرفی کرده بود ولی آقای قائد‌رحمت به نفع آقای عباس صلاحی استعفا داد و کنار رفت، لذا در حقیقت کمیسیون اجتماعی در این زمینه به وظیفه خود عمل کرده است.

وی همچنین گفت: به نظرم کمیسیون‌های تخصصی باید افرادی را برای انتخاب به عنوان ناظر در مجامع و شورا‌ها به صحن علنی معرفی و الزام کنند که استعفا ندهند.

انتخابات ناظران مجلس در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی موضوع ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ امروز در صحن علنی مجلس برگزار شد.
کمیسیون اجتماعی عباس صلاحی و قائد‌رحمت را به عنوان کاندیدا برای این انتخابات به صحن علنی معرفی کرده بود اما قائد‌رحمت به نفع صلاحی استعفا داد و کنار رفت که بر این اساس تنها یک کاندیدا برای این انتخابات باقی ماند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر