کد خبر: 33488 A

احصاء دقیق این اموال و حسابرسی آنها می تواند دولت را در جهت جابجایی آنها بین بخش های مختلف برای استفاده بهینه و یا فروش اموال مازاد یاری کند و اموال عمومی را از رکود خارج سازد.

دیوان محاسبات، اموال و دارایی های دستگاه های اجرایی را در سراسر کشور حسابرسی می کند.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، براساس تصمیمی که در شورای معاونین دیوان اتخاذ شده، حساب کل اموال منقول و غیرمنقول، وزارتخانه ها، سازمانها، شرکت ها و موسسات دولتی در سراسر کشور توسط دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار می گیرد.

بر اساس این گزارش، دولت اموال منقول و غیر منقول زیادی در تملک وزارتخانه ها سازمان ها و شرکت های خود دارد که بخشی از آنها بلا استفاده است یا استفاده مطلوبی از آنها صورت نمی گیرد. احصاء دقیق این اموال و حسابرسی آنها می تواند دولت را در جهت جابجایی آنها بین بخش های مختلف برای استفاده بهینه و یا فروش اموال مازاد یاری کند و اموال عمومی را از رکود خارج سازد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر