کد خبر: 36932 A

مرکز پژوهش‌های مجلس:

گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار، با هدف ارائه اطلاعاتی پردازش شده و مستمر از وضعیت مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران، از تابستان 1389 به طور مرتب منتشر می‌شوند

 

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، محیط کسب و کار ایران در بهار 1391 و نیز 269 تشکل اقتصادی سراسر کشور را از منظر 22 مولفه ملی محیط کسب و کار مورد ارزیابی قرار داد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر گروه مطالعات محیط کسب و کار این مرکز اعلام داشت: مولفه های محیط کسب و کار، مجموعه عواملی اند که به طور مشترک بر اداره و عملکرد همه بنگاه ها اثر می گذارند، اما خارج از کنترل مدیران بنگاه ها قرار دارند. بهبود «محیط کسب و کار»، برای بنگاه های کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد زیرا بنگاه های بزرگ می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی یا عملیات رایزنی در محافل سیاستگذار، تا حدودی عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌هایشان را مهار کنند، اما بنگاه های کوچک و متوسط چنین توانی ندارند.


گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار، با هدف ارائه اطلاعاتی پردازش شده و مستمر از وضعیت مولفه های ملی محیط کسب و کار در ایران، از تابستان 1389 به طور مرتب توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه و منتشر می شوند. سازمان ها و نهادهای مختلفی در دنیا، محیط کسب و کار در کشورها را مورد سنجش قرار داده ونتیجه را معمولا به صورت رتبه بندی آنها اعلام می کنند.


این گزارش می افزاید: از میان 269 تشکل اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش مجموعا وضعیت 22 مولفه محیط کسب و و کار در بهار 1391 را 73/5 از 10 (10 بدترین ارزیابی) ارزیابی کرده اند که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته (34/5 در بهار 1390) و نیز نسبت به فصل گذشته 58/5 در زمستان 1390) ارزیابی بدتری است.


نامساعدترین مولفه های ارزیابی شده توسط تشکل های اقتصادی، در بهار 1391 به ترتیب ارزیابی نامساعد عبارتند از: «مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها»، « بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی».


از نظر تشکل های اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، « بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» در بهار 1391 نیز مانند زمستان 1390، همچنان در رتبه دوم بدترین مولفه های ارزیابی شده قرار دارد. بی ثباتی در قیمت مواد اولیه در اکثر استان ها بجز استان هایی نظیر فارس، ایلام، قزوین، مازندران و قم دارای رتبه های 1 تا 4 بوده است که حادبودن مشکل را نشان می دهد. رتبه بی ثباتی قیمت مواد اولیه از 9 به 2 طی دوره مورد بررسی (پاییز 1389 تا بهار 1391) تغییر کرده است (ارزیابی نامساعدتر شده است).


علاوه بر این، تشدید تحریم ها در ماه های اخیر باعث شده است که صاحبان کسب و کار، جایگاه این مولفه را از رتبه 11 با میانگین 93/5 در پاییز 1389 به رتبه 3 و 4 با میانگین 75/6 در دو فصل گذشته تغییر دهند که البته انتظار می رود با یافتن راه هایی برای دور زدن تحریم ها و سایر تمهیدات در ماه های آینده از میزان محدودیت ایجاد شده توسط این مولفه کاسته شود. ارزیابی تشکل های مشارکت کننده از ثبات قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه گذاری نیز طی دوره مورد بررسی با وجود نوسانات و اندکی تغییر به سمت پایین درفصول گوناگون، مجددا در بهار سال 1391 رو به وخامت گذاشته و به عدد 11/6 رسیده است.


بر پایه همین گزارش پایین بودن میانگین برخی از استان ها در مولفه های محیط کسب و کار (میانگین پایین تر از 5) نشانگر آن است که تشکل های اقتصادی فعال در این استان ها، نظیر گیلان، قم، کردستان، لرستان، خراسان رضوی و یزد، مولفه های محیط کسب و کار را به نسبت همتاهای خود در سایر استان ها بهتر و تشکل های اقتصادی برخی استان ها نظیر استان های خراسان جنوبی، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و فارس در اکثر مولفه ها مشکلات را حاد ارزیابی کرده اند. (میانگین بالاتر از 7)؛ اصولا تفاوت های بین ارزیابی های تشکل های اقتصادی در استان های مختلف قابل توجه است.


در پرسشنامه بهار 1391 دو سوال از تشکل های اقتصادی درباره تداوم اجرای قانون هدفمندی و اولویت بندی اصلاحات قوانین مرتبط با کسب و کار مطرح شد. در پاسخ به سوال اول، از میان 269 تشکل مشارکت کننده در این گزارش، 50 درصد تشکل ها موافق تداوم اجرای قانون هدفمندی با شیب ملایم و تدریجی بوده اند. تنها 8 درصد تشکل های مشارکت کننده اجرای سریع و یک باره قانون مذکور را درخواست کرده اند. در پاسخ به سوال دوم، تشکل های مشارکت کننده، به ترتیب قوانین پولی و بانکی، قوانین کار و تامین اجتماعی، قوانین مالیاتی و قوانین صادرات و واردات را دارای اولویت بیشتر برای اصلاح در مجلس نهم معرفی کرده اند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر