کد خبر: 40361 A

با ۱۱۱ رای موافق نمایندگان؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شصت و سومین جلسه علنی مجلس نهم یک فوریت طرح تعیین و تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را بررسی کردند‌. ‌

با تصویب طرح یک فوریت تعیین و تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت دولت موظف شد دو سال دوره آموزشی را به عنوان سنوات خدمتی در زمان بازنشستگی محاسبه کند‌. ‌

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شصت و سومین جلسه علنی مجلس نهم یک فوریت طرح تعیین و تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را بررسی کردند‌. ‌


بائوج لاهوتی در رابطه با این طرح مخالفت کرد ولی ایرج ندیمی در رابطه با این طرح گفت‌: ‌ما در اینجا به دنبال بار مالی برای هیات دولت نیستیم بلکه در ماده واحده این طرح آورده‌ایم که دوره آموزشی دو ساله بهورزان در بازنشستگی آن‌ها محاسبه شود و همچنین بیان کرده‌ایم که برای بهبود اوضاع بهورزان در سالهای آینده در بودجه ردیفی برای این افراد در نظر گرفته شود چرا که بهورزان می‌توانند جزو مشاغل سخت و زیان آور باشند آن هم به این دلیل است که با شرایط مختلف روستا‌ها و مناطق جنگلی با سختی کار به فعالیت می‌پردازند.

  از مجموعه ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ۱۱۱ نماینده به این طرح رای موافق، ۲۶ رای مخالف ۱۱ رای ممتنع دادند و به این ترتیب طرح یک فوریتی تعیین و تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهرورز وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به تصویب رساندند‌. ‌

در ماده واحده این طرح نیز آمده است دولت موظف است دوسال دوره آموزشی بهورزان را به سنوات خدمتی اضافه و در زمان بازنشستگی منظور نماید‌. ‌

در تبصره یک این ماده آورده شده است: شغل بهورزان جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شود تبصره دو بیان می‌کند دوره تربیت بهورز معادل یک مقطع تحصیلی محسوب شود در تبصره سه نیز بیان شده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می‌تواند رشته بهورزی را در دانشگاه‌ها ایجاد و ادامه تحصیل بهورزان را فراهم کند در تبصره ۴ نیز بیان می‌شود هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون در سال جاری از محل درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین و در سالهای بعد در بودجه سالانه کشور پیش بینی شود‌. ‌

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر