کد خبر: 42705 A

طریقت‌منفرد سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارائه برنامه‌های آتی، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤال نمایندگان در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر می‌شوند.

در نشست روز (یکشنبه و دوشنبه ۱۵ و ۱۶ بهمن) کمیسیون اجتماعی مجلس، طرح استفساریه جزء (۱) بند (ب) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی و طرح خدمات‌رسانی به ایثارگران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، دبیران بازنشسته آموزش و پرورش به منظور بررسی علت عدم اجرای ماده(۶۴) قانون مدیریت خدمات کشوری در نشست روز (دوشنبه ۱۶ بهمن) کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر می‌شوند.

بر اساس این گزارش، طریقت‌منفرد سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت ارائه برنامه‌های آتی، غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور پاسخگویی به سؤال ایرانپور، قاسمی وزیر نفت به جهت پاسخگویی به سؤال سعیدی و خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی به منظور پاسخگویی به سؤال سیدهادی حسینی در نشست روز (سه شنبه ۱۷ بهمن) کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر می‌شوند.

همچنین تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس درباره بررسی علت عدم اجرای ماده(۱۰) قانون نوسازی صنایع در نشست روز سه شنبه کمیسیون اجتماعی بررسی می‌شود.

لازم به ذکر است که کارگروه اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی مجلس در روز (یکشنبه ۱۵ بهمن) جهت بررسی طرح یک‌فوریتی ساماندهی نحوه استخدام در ادارات و نهادها و مراکز دولتی وابسته به دولت و مراکز نیمه‌دولتی، در روز (دوشنبه ۱۶ بهمن) برای بررسی طرح مدیریت خدمات کشوری و در روز (سه‌شنبه ۱۷ بهمن) جهت بررسی طرح اصلاح ماده(۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری و شمول این قانون بر شهرداری‌ها تشکیل می‌شود.

همچنین کارگروه جمعیت و حمایت از خانواده و کارگروه پیشگیری از آسیب‌ها و مبارزه با مواد مخدر در روز (دوشنبه ۱۶ بهمن) برای بررسی اصلاح سیاست‌های جمعیتی و حمایت از خانواده در کمیسیون و جهت بررسی تفریغ بودجه دستگاههای ذی‌ربط و همچنین پیش‌بینی بودجه ۱۳۹۲در محل سازمان بهزیستی تشکیل می‌شود.

بر اساس این گزارش، کارگروه اشتغال در روز (سه‌شنبه ۱۷ بهمن) جهت بررسی طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران و کارگروه کار و روابط در روز (یکشنبه ۱۵ بهمن) جهت بررسی لایحه اصلاح قانون کار تشکیل می‌شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر