کد خبر: 42714 A

کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رسیدگی به طرح حمایت از تولید ملی و جمع بندی جلسات کارگروه‌ها را بررسی خواهد کرد.

کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، رسیدگی به طرح حمایت از تولید ملی و جمع بندی جلسات کارگروه‌ها را بررسی خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، پیشنهادهای اعضاء برای بررسی طرح حمایت از تولید ملی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.

لازم به ذکر است بعد از رسیدگی به طرح حمایت از تولید ملی و بررسی نهایی آن و جمع بندی این طرح، کمیسیون حمایت از تولید ملی برنامه‌های خود را اعلام خواهد کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر