کد خبر: 42720 A

در جلسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پیرامون موافقت نامه ها و پروتکل های فی ما بین ایران و سایر کشورهای جهان در حوزه وزارت کشاورزی با حضور وزاری جهاد کشاورزی، امور خارجه و سازمان های تخصصی ریاست جمهوری بحث و بررسی خواهد شد.

وزیر علوم و تحقیقات و فناوری و روسای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی (سه شنبه ۱۷ بهمن) به منظور بحث پیرامون پذیرش دانشجویان رشته های تحصیلی مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی موضوع مواد ۲۱ و ۲۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی در کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی حضور می یابند.

به گزارش ایلنا، در جلسه روز (یکشنبه ۱۵ بهمن) کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی پیرامون موافقت نامه ها و پروتکل های فی ما بین ایران و سایر کشورهای جهان در حوزه وزارت کشاورزی با حضور وزاری جهاد کشاورزی، امور خارجه و سازمان های تخصصی ریاست جمهوری بحث و بررسی خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر