کد خبر: 43471 A

جهانگیرزاده:

از آنجایی که رئیس مجلس اصرار دارد تا قانون رعایت شود‘ درخواست وقت ملاقات مرتضوی را نپذیرفت. حتی من یک بار هم نلفن را وصل کردم به دفتر لاریجانی؛ ولی این اتفاق نیفتاد.

عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: مرتضوی چند بار تقاضا کرد تا با رئیس مجلس دیدار کند؛ ولی به دلیل اصرار لاریجانی بر اجرای قانون این اتفاق نیفتاد.

به گزارش ایلنا، جواد جهانگیرزاده در تأیید سخنان علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم حضوری و هم تلفنی مرتضوی چند بار از من درخواست کرد تا وقتی را برای دیدار وی با رئیس مجلس تعیین کنم‘ گفت: من نیز چند بار نزد دکتر لاریجانی مراجعه کردم؛ ولی نظر وی این بود که چون اصل بر این است که قانون رعایت شود و از سویی دیگر نیز آمدن وی برای این است که باقی بماند لذا رئیس مجلس تقاضای ملاقات مرتضوی را نپذیرفت.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از آنجایی که رئیس مجلس اصرار دارد تا قانون رعایت شود‘ درخواست وقت ملاقات مرتضوی را نپذیرفت. حتی من یک بار هم نلفن را وصل کردم به دفتر لاریجانی؛ ولی این اتفاق نیفتاد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر