کد خبر: 4835 A

محجوب به ایلنا خبر داد؛

کمیسیون در انتظار است که تا در اولین فرصت گزارش خود در رابطه با مصوبه‌های امروز را برای به قانون در آمدن در صحن علنی مطرح کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: روز گذشته اعضای کمیسیون اجتماعی در زمینه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اقدامات و تسهیلات جدیدی در نظر گرفته است که این تسهیلات جدید به نفع کارگران ساختمانی تمام می‌شود.

علیرضا محجوب در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در رابطه با مصوبه‌های کمیسیون اجتماعی گفت: اعضای کمیسیون اجتماعی روز گذشته در رابطه با کارگران ساختمانی بحث‌هایی را داشتند و امروز نیز تصمیمات خود را به تصویب رساندند.

وی در ادامه افزود: کمیسیون در انتظاراست که تا در اولین فرصت گزارش خود در رابطه با مصوبه‌های امروزخود را برای به قانون در آمدن در صحن علنی مطرح کند.

عضو کمیسسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: روز گذشته اعضای کمیسیون اجتماعی در زمینه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی اقدامات و تسهیلات جدیدی در نظر گرفته است که این تسهیلات جدید به نفع کارگران ساختمانی تمام می‌شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر