کد خبر: 49136 A

در مرکز پژوهش‌های مجلس؛

در این جلسه برخی نمایندگان همچون کاظم جلالی، حسن سبحانی، ابراهیم بیگ‌زاده و الیاس نادران نیز حضور داشتند.

ششمین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه مجلس و راهبرد با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت تحریریه برگزار شد + گزارش تصویری.

به گزارش ایلنا، ششمین جلسه هیئت تحریریه فصلنامه مجلس و راهبرد با حضور کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اعضای هیئت تحریریه، در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بنا بر این گزارش در این جلسه، آقایان کاظم جلالی مدیر مسئول، حسن سبحانی سردبیر، عبدالرضا فاضلی مدیر داخلی و اعضای تحریریه شامل: آقایان ابراهیم بیگ‌زاده (دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)، بهزاد پورسید (استادیار پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، فتح اله تاری (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)، محمد باقر خرمشاد (دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طبا طبایی)، حسن سبحانی (استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران)، سعید سهرا ب‌پور (استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف)، سید محمد رضا سید نورانی (دانشیار دانشکده اقتصاددانشگاه علامه طبا طبایی)، محمد قاسمی (استادیار پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، ایروان مسعودی اصل (استادیار پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، الیاس نادران (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) و محمد قلی یوسفی (دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طبا طبایی) حضور داشتند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر