کد خبر: 49221 A

با‌‌مخالفت نمایندگان‌؛

نمایندگان در بررسی یک فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر داشتند تا در عرصه‌های اقتصادی کشور را سالم سازی کنند و با در نظر گرفتن جرایم اقتصادی از وارد آمدن پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر جلوگیری نمایند‌.

ایلنا: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با 97 رای موافق با فوریت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مخالفت کردند‌.‌

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی پس از استماع نظرات موافق و مخالف یک فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه به مفاسد اقتصادی را که به امضای 50 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود به رای گذاشتند که از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی 97 نماینده به یک فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با رای موافق،83 نماینده رای مخالف و 8 نماینده رای ممتنع دادند‌.‌

نمایندگان در بررسی یک فوریت طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در نظر داشتند تا در عرصه‌های اقتصادی کشور را سالم سازی کنند و با در نظر گرفتن جرایم اقتصادی از وارد آمدن پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر جلوگیری نمایند‌.

نمایندگان در بررسی این طرح به دنبال این بودند تا با در نظر گرفتن جرایم اقتصادی برخورد قاطع و بازدارنده با مجرمان اقتصادی داشته باشند‌.

لازم به‌ذکراست؛ باهنر که ریاست صحن علنی را برعهده گرفته بود،گفت‌:این طرح باید به صورت عادی اعلام وصول شود و از کمیسیون حقوقی و قضایی درخواست داریم تا هرچه سریعتر برای مبارزه با مفسدین اقتصادی این طرح را بررسی و به تصویب برسانند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر