کد خبر: 49265 A

نماینده شیراز در مجلس:

وقتی نطق قبل از دستور انجام می‌شد باعث بروز مخالفت‌ها توسط برخی نمایندگان و اخطار اصل ۷۹ آیین نامه می‌شد و کار رسیدگی به لوایح و طرح‌ها را عقب می‌انداخت.

ایلنا: نماینده شیراز در مجلس گفت: نطق میان دستور باعث شد که جلسات علنی مجلس در ساعت مشخص برگزار شود.

به گزارش خبرنگارایلنا، دستغیب نماینده شیراز در صحن علنی مجلس با قرائت گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس و مخالفت کمیسیون با اصلاح ماده ۱۰۹ آیین نامه داخلی مجلس که کلیات آن به تصویب رسیده بود قرائت کرد.

دستغیب گفت: نطق نمایندگان اگر قبل از دستور باشد اشکالات اساسی ایجاد خواهد کرد و دلیل نطق پیش از دستور از سنوات قبلی مجلس این بود که جلسه به حدنصاب نمی‌رسید وغالبا نمایندگان چون می‌دانستند شروع جلسه نطق است نه دستور، در صحن علنی حاضر نمی‌شدند.

وی گفت: تصور نمایندگان این بود که مجلس کار جدی ندارد و وقتی نطقی مطرح می‌شود نمایندگان تا پایان نطق در مجلس حاضر نمی‌شدند.

دستغیب ادامه داد: وقتی نطق قبل از دستور انجام می‌شد باعث بروز مخالفت‌ها توسط برخی نمایندگان و اخطار اصل ۷۹ آیین نامه می‌شد و کار رسیدگی به لوایح و طرح‌ها را عقب می‌انداخت.

وی افزود: نطق میان دستور باعث شد که جلسات علنی مجلس در ساعت مشخص برگزار شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر