کد خبر: 50336 A

با موافقت نمایندگان؛

بر این اساس نمایندگان مجلس موظف شدند تا از عملکرد صنایعی خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز تحقیق و تفحص به عمل آورند و نتیجه آن را به مجلس گزارش دهند.

نمایندگان مجلس با انجام تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز در صحن علنی به بررسی گزارش تحقیق و تفحص کمیسیون صنایع و معادن در راستای انجام تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز پرداختند که از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن علنی ۱۸۹ نماینده به طرح رای موافق ۳ نماینده رای مخالف و یک نماینده رای ممتنع دادند.

بر این اساس نمایندگان مجلس موظف شدند تا از عملکرد صنایعی خودروسازی کشور و شرکت‌های خودروساز تحقیق و تفحص به عمل آورند و نتیجه آن را نتیجه آن را به مجلس گزارش دهند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر