کد خبر: 50554 A

نماینده کرمان در مجلس:

تامین رفاه مردم و برطرف ساختن هر نوع محرومیت به عهده نظام است و در همین راستا رهبری فرمودند که ما درشرایط تحریم به مردم و اقشار آسیب پذیر کمک کنیم و راهکار اساسی آن تامین کالای اساسی برای اقشار ضعیف است.

ایلنا: نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: فشار گرانی و تحریم بیشتر بر اقشار ضعیف است و مجلس باید در این زمینه ورود پیدا کند.

به گزارش خبرنگارایلنا، پورابراهیمی با طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر گفت: این طرح برای دولت بارمالی داردو براساس اصل ۷۵ قانون اساسی باید این مهم را در نظر بگیریم.

نماینده کرمان افزود: در جلسه اخیر مجلس و دولت در رابطه با عیدانه بحث شد و دولت در آن جلسه مطرح کرد که امکان اینکه بتواند سبد کالا را تامین کند وجود ندارد.

وی افزود: در ارتباط با نرخ ارز مرجع براساس مصوبه دولت کلیه کالاهای اساسی با ارز مرجع تهیه می‌شود، اما با نرخ ارز آزاد به فروش می‌رسد واین مساله باعث شده است که صادرات همین کالا که با ارز مرجع وارد می‌شود معضل صادرات آن را ایجاد کند و نظارتی براین موضوع وجود ندارد.

وی گفت: شناسایی محدوده افراد تحت پوشش کمیته امداد وجود ندارد و ما نمی‌دانیم میزان افراد تحت پوشش چیست.

ابوترابی در واکنش به این موضوع گفت: پرداخت نقدی برای افراد تحت پوشش این نهادهاست و این در بودجه سالانه مشخص است و دولت می‌تواند آن را انجام دهد.

در ادامه کمال علیپور نماینده قائمشهر در موافقت با طرح گفت: تامین رفاه مردم و برطرف ساختن هر نوع محرومیت به عهده نظام است و در همین راستا رهبری فرمودند که ما درشرایط تحریم به مردم و اقشار آسیب پذیر کمک کنیم و راهکار اساسی آن تامین کالای اساسی برای اقشار ضعیف است.

وی افزود: فشار گرانی و تحریم بیشتر بر اقشار ضعیف است و مجلس باید در این زمینه ورود پیدا کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر