کد خبر: 57431 A

قوامی در موافقت با طرح بودجه انتخابات:

ایرادی که شورای نگهبان گرفته این است که در بودجه سال ۹۱ مبلغی برای انتخابات نگذاشته‌ایم و طبیعتا نظارت مجلس در شورای شهر با مشکل مواجه می‌شود‌. ‌

ایلنا: نماینده اسفراین تاکید کرد: اعداد تعیین شده در پیشنهاد قطعا کار‌شناسی شده است و حتی وزارت کشور بیش از ۹۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده بودند و همچنین در شورای نگهبان نیز برآورد‌ها بیش از ۵۵ میلیارد تومان بود‌. ‌

به گزارش خبرنگار ایلنا، قوامی نماینده اسفراین در موافقت با پیشنهاد فرهنگی مبنی بر تخصیص ۹۰ میلیارد تومان برای هزینه اجرایی انتخابات، ۵۵ میلیارد تومان برای نظارت شورای نگهبان و ۲۵ میلیارد تومان برای نظارت مجلس در انتخابات شورای شهر اظهار داشت‌: ایرادی که شورای نگهبان گرفته این است که در بودجه سال ۹۱ مبلغی برای انتخابات نگذاشته‌ایم و طبیعتا نظارت مجلس در شورای شهر با مشکل مواجه می‌شود‌. ‌

وی ادامه داد‌: اعداد تعیین شده در پیشنهاد قطعا کار‌شناسی شده است و حتی وزارت کشور بیش از ۹۰ میلیارد تومان را پیش بینی کرده بودند و همچنین در شورای نگهبان نیز برآورد‌ها بیش از ۵۵ میلیارد تومان بود‌. ‌

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر