کد خبر: 57437 A

لاهوتی در مخالفت با پیشنهاد فرهنگی؛

باید برای افزایش این مبالغ ادله کار‌شناسی ارائه شود و با توجه به محدویت منابعی که داریم نباید به مبالغ مورد توافق شورای نگهبان مبلغی اضافه شود‌. ‌

ایلنا: لاهوتی نماینده لنگرود با پیشنهاد فرهنگی مبنی بر تعیین مبالغ ۹۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های هیات اجرایی، ۵۵ میلیارد تومان برای نظارت شورای نگهبان و ۲۵ میلیارد تومان برای مجلس مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، لاهوتی نماینده لنگرود در مخالفت با پیشنهاد فرهنگی مبنی بر تعیین مبالغ ۹۰ میلیارد تومان برای هزینه‌های هیات اجرایی، ۵۵ میلیارد تومان برای نظارت شورای نگهبان و ۲۵ میلیارد تومان برای مجلس، اظهار داشت‌: با توافق شورای نگهبان در کمیسیون مبالغی تعیین شده است که ۵۲ میلیارد تومان برای وزارت کشور ۳۵ میلیارد تومان برای نظارت شورای نگهبان و ۱۵ برای نظارت مجلس در انتخابات شورا‌ها تعیین شد و این اعداد با توافق شورای نگهبان تعیین شده است‌. ‌ اما اعدادی که در پشنهاد آمده است غیر کار‌شناسی است و معلوم نیست با چه ادله کار‌شناسی این ارقام اضافه شده است ‌. ‌

لاهوتی افزود‌: باید برای افزایش این مبالغ ادله کار‌شناسی ارائه شود و با توجه به محدویت منابعی که داریم نباید به مبالغ مورد توافق شورای نگهبان مبلغی اضافه شود‌. ‌

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر