کد خبر: 63154 A

محجوب در اخطار قانون اساسی:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر ما بخواهیم 5 نفر از نمایندگان را برای تذکر شفاهی حذف کنیم در این زمینه برای نمایندگان و ابراز مسائل منطقه شان محدودیت هایی ایجاد کرده ایم.

به گزارش خبرنگار ایلنا علیرضا محجوب در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نظر داشت اخطار بدهد. ابوترابی فرد به وی گفت: آقای محجوب اگر اخطار شما در دستور نیست، صرف نظر کنید.

محجوب در پاسخ به ابوترابی فرد بیان کرد: آقای ابوترابی فرد شما اخطار مرا نشنیده اید چگونه ممکن است که بدانید اخطار من وارد است یا خیر. ممکن است که وارد باشد.

ابوترابی فرد در پاسخ به صحبت محجوب گفت: من تشخیص را برعهده شما گذاشته ام که اگر به نظر شما اخطارتان وارد نیست آن را بیان نکنید.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: حذف 5 نفر از نمایندگان برای اعلام تذکر شفاهی محدودیت کامل برای نماینده ایجاد خواهد کرد و نماینده مجلس کجای قانون اساسی زمان به دست می آورد که بتواند در روز تذکر بدهد چراکه تذکر ها و اخطار قانون اساسی ها باید مربوط به جلسه باشد اما عرض من این است که حذف ماده 12 طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه مجلس محدودیت برای نمایندگان ایجاد می کند.

وی افزود: در چند سال گذشته راهی باز شد تا نمایندگان بتوانند حرف های خود را بیان کنند.

ابوترابی فرد در پاسخ به اخطار قانون اساسی محجوب بیان کرد‌:اخطار شما وارد نبود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر