کد خبر: 63256 A

دهقانی در اخطار قانون اساسی:

اینکه بگوییم کاهش امضا تاثیری در مطرح شدن استیضاح در موعد مقرر ندارد مگر اینکه کلیه نمایندگان امضاکننده از طرح آن صرف نظر کنند باروح قانون اساسی تطابق ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخواهیم این رویه موجود در ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون ایین نامه داخلی را برای استیضاح در پیش بگیریم حداقل ۲۰ روز زمان برای استیضاح لازم است و این خلاف قانون اساسی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، دهقانی نقندر نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با اعلام اخطار قانون اساسی به هیات رئیسه گفت: دو ایراد قانونی به ماده ۱۳ طرح اصلاح قانون ایین نامه داخلی وارد است بر اساس قانون اساسی زمان طرح استیضاح وزیر در مجلس از زمانی است که امضا کنندگان طرح را به هیات رئیسه تقدیم کنند و از‌‌ همان لحظه وزیر ۱۰ روزفرصت دارد تا به مجلس بیاید.

وی افزود: اینکه ما طرح استیضاح را به کمیسیون ارجاع دهیم حداقل دو یا سه روز زمان می‌برد تا کمیسیون طرح را در جلسه مطرح کند و بعد از کمیسیون به هیات رئیسه بیاید. اگر بخواهیم این رویه را برای استیضاح در پیش بگیریم حداقل ۲۰ روز زمان برای استیضاح لازم است و این خلاف قانون اساسی است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر تعداد امضاکننده‌های طرح استیضاح کاهش یافت طبق قانون اساسی باید از دستور کار خارج شود چرا که ممکن است ۹ نفر از نمایندگان استیضاح کننده امضای خود را پس بگیرند و فقط یک نماینده به استیضاح اصرار داشته باشد.

دهقانی تاکید کرد: اینکه بگوییم کاهش امضا تاثیری در مطرح شدن استیضاح در موعد مقرر ندارد مگر اینکه کلیه نمایندگان امضاکننده از طرح آن صرف نظر کنند باروح قانون اساسی تطابق ندارد.

ابوترابی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در ارتباط با این اخطار قانون اساسی گفت: در طول ادوار گذشته در استیضاح‌هایی که داشتیم استیضاح از زمان اعلام وصول قابلیت طرح در جلسه را داشت و منظور از طرح در مجلس‌‌ همان اعلام وصول است. معتقدم این اخطار قانون اساسی وارد نیست.

وی افزود: اینکه اگر امضا‌ها پس گرفته شود و فقط یک نفر بماند موافقم که خلاف قانون اساسی است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر