کد خبر: 63264 A

کاتب:

ما بدنبال این هستیم که اگر بعد از اعلام وصول هر کس خواست امضای خود را پس بگیرد دیگر همچون سوال از رئیس جمهور این کار ایجاد نشود.

سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: ما با مخالفت این طرح بدنبال این هستیم که خودمان را محدود کنیم و بعد از اعلام وصول رایمان را پس نگیریم.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامرضا کاتب در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره ۱۳ طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در رابطه با پس گرفتن امضاهای نمایندگان پس از اعلام وصول از استیضاح وزیر گفت: قانونی که قبل از عید تصویب شد هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد و ما تنها می‌خواهیم رفتار خود را بعد از اعلام وصول استیضاح محدود کنیم و تزلزلی در امضا‌ها به وجود نیاید همانگونه که در استیضاح وزیر در حین استیضاح یکی از نمایندگان امضای خود را پس گرفت و استیضاح از دستور خارج شد.

سخنگوی کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: نمایندگان حق دارند رای خود را پس بگیرند اما بقیه افرادی هم که امضای خود را پس نگرفتند حق دارند که استیضاح کنند پس به همین خاطر ما برای مراعات عدالت و انصاف می‌خواهیم یک هفته را قرار دهیم تا در آن یک هفته استیضاح در کمیسیون تخصصی مطرح شود و اگر نمایندگان متفق شدند که استیضاح انجام نشود همگی به این اتفاق نظر برسند نه اینکه بعد از اعلام وصول.

کاتب گفت: ‌ما بدنبال این هستیم که اگر بعد از اعلام وصول هر کس خواست امضای خود را پس بگیرد دیگر همچون سوال از رئیس جمهور این کار ایجاد نشود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر