کد خبر: 63289 A

نعمتی خطاب به ابوترابی:

شما باید به عنوان رئیس مجلس ازشان مجلس دفاع کنید و شما به دلیل اینکه اطلاعات دقیقی نداشتید صبح تریبون بنده را قطع کردند.

نماینده اسدآباد در مجلس خطاب به ابوترابی تاکید کرد: حرمت مجلس را باید متولی آن نگه دارد اما شما سکوت کردید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در تذکری خطاب به ابوترابی که ریاست مجلس را بر عهده داشت گفت: شماباید به عنوان رئیس مجلس ازشان مجلس دفاع کنید و شما به دلیل اینکه اطلاعات دقیقی نداشتید صبح تریبون بنده را قطع کردند.

وی افزود: آقای ابوترابی واقعا اینگونه است که هر کدام از نمایندگان مطالبی مطرح کند باید حرمت صحن علنی را رعایت کند.

وی ادامه داد: حرمت مجلس را باید متولی آن نگه دارد اما شما سکوت کردید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر