کد خبر: 63295 A

بر اساس مصوبه نمایندگان مجلس؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ این قانون را با انجام اصلاحیه‌ای تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ماده ۱۳ این قانون را با انجام اصلاحیه‌ای تصویب کردند.

در این ماده آمده است در ماده ۲۲۳ قانون عبارت «هیات رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی استیضاح را اعلام وصول نماید» حذف و عبارت «هیات رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذیربط ارجاع کند» جایگزین شود. بر همین اساس کمیسیون مکلف است ظرف یک هفته با دعوت از استیضاح کنندگان و وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی نماید.

پس از مدت مذکور در صورتی که حداقل ۱۰ نفر از استیضاح کنندگان از طرح آن منصرف نشوند در اولین جلسه علنی طرح استیضاح وصول می‌گردد و پس از اعلام وصول کاهش امضا تاثیری در مطرح شدن استیضاح در موعد مقرر ندارد مگر اینکه همه نمایندگان امضاکننده از انجام آن صرف نظر نمایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر