کد خبر: 74445 A

با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت:

برای افزایش تولید پروتئین دامی یک میلیارد و 750 میلیون دلار تسهیلات به شکل ارزی به وزارت جهاد کشاورزی پرداخت می شود.

با مصوبه نمایندگان مجلس مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی برای استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در بررسی لایجه بودجه بخش هزینه‌ای، کارخانه نماینده همدان پیشنهادی را برای الحاق به بند 8 جزء یک لایحه بودجه مطرح کرد.

وی در توضیح پیشنهاد خود بیان داشت: برای این که وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران هماهنگی و همکاری های لازم را داشته باشد نیاز دارد که آیین نامه اجرایی میان اعضا تشکیل شود و این آیین نامه نیز باید ظرف دو ماه تهیه و ابلاغ شود.

از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن علنی؛ 127 نماینده به این پیشنهاد رای موافق دادند، 18 نماینده مخالفت کردند و 20 نماینده رای ممتنع دادند و پیشنهاد کارخانه نماینده مردم همدان به بند 8 جزء یک الحاق شد.

در تبصره بند 8 جزء یک آمده است آیین‌نامه اجرایی این جزء  توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هماهنگی و همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان استاندارد ایران تهیه و تدوین و ابلاغ می‌شود.

لازم به ذکر است که بند 8 جزء یک عصر روز گذشته به تصویب نمایندگان رسیده است و مقرر شد تا مبلغ یک میلیارد و 750 میلیون دلار از منابع مذکور در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیردولتی برای استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود.

علیرضا محجوب در این زمینه پیشنهادی را مطرح کرد ولی به دلیل اینکه پیشنهاد محجوب هزینه ای نبود مورد موافقت برای طرح در صحن قرار نگرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر