کد خبر: 74461 A

با تصویب نمایندگان؛

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز مصوب کردند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دارد که از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز مصوب کردند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دارد که از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبر نوری و بین المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند 10 به وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات اجازه دادند که با تصویب دولت درآمد حاصله از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را جهت تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی(ICT) روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اوپراتورها به مصرف برساند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر