کد خبر: 74749 A

در بودجه 92 تعیین شد:

دستگاه های اجرایی ۱۰ روز فرصت دادند تا اگر نام آنها در زیرمجموعه فهرست واگذاری قرار دارد، اوراق سهام خود را به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.

با موافقت نمایندگان، دستگاه های اجرایی ۱۰ روز فرصت یافتند تا اوراق سهام خود را به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۲ کل کشور به دستگاه های اجرایی ۱۰ روز فرصت دادند تا اگر نام آنها در زیرمجموعه فهرست واگذاری قرار دارد، اوراق سهام خود را به سازمان خصوصی سازی تحویل دهند.

براساس زیرجزء ۴ جزء ۳ بند ۱۳ لایحه بودجه تمامی دستگاه های اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند پس از تصویب دولت حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی‌سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) تحویل نمایند. مسؤولیت آماده‌سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه‌سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است درصورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری در مهلت مقرر با تصویب هیأت وزیران، نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین و واگذاری بنگاه اقدام کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر