کد خبر: 75479 A

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 92 تمدید شد.

مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 92 تمدید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بندهای هزینه ای بودجه با مصوبه ای مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 اردیبهشت ماه 1387 را تا پایان سال 1392 تمدید کردند.

همچنین نمایندگان مقرر کردند شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال های 1390، 1391 و 1392 الزامی نیست.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر