کد خبر: 75577 A

در ادامه بررسی لایحه بودجه مصوب شد؛

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه یک دوازدهم هزار میلیارد ریال درآمدهای سازمانهای بنادر و دریانوردی به خزانه کل کشور جهت مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای واریز می‌شود.

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه یک دوازدهم هزار میلیارد ریال درآمدهای سازمانهای بنادر و دریانوردی به خزانه کل کشور جهت مصارف هزینه‌ای و سرمایه‌ای واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری مصوب کردند معادل مبالغ واریزی این قانون و همچنین سایر درآمدهای سازمان بنادر و دریانوردی براساس موافقت‌نامه‌های هزینه‌ای و سرمایه‌ای متبادله با معاون برنامه‌ریزی نظارت راهبردی رییس جمهور به ترتیب صرف طرح تکمیل موج‌شکن،‌پناهگاه‌های کوچک در سواحل جنوب و شمال‌،بهسازی و توسعه بنادر کوچک و راههای منتهی به بنادر و نیز سایر مصارف هزینه‌ای و مصارف این سازمان می‌شود.

وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است مبلغ هزار میلیارد ریال ناشی از این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسب و به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر