کد خبر: 76091 A

با موافقت نمایندگان صورت گرفت

نمایندگان مجلس با اختصاص ۵۵۰ میلیارد ریال به سازمان های حفاظت محیط زیست و هواشناسی موافقت کردند.

نمایندگان مجلس با اختصاص ۵۵۰ میلیارد ریال به سازمان های حفاظت محیط زیست و هواشناسی موافقت کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با الحاق یک جزء به بند ۷۴ این لایحه موافقت کردند.

براساس این بند الحاقی مقرر شد مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال به سازمان های حفاظت محیط زیست و هواشناسی کشور به منظور مقابله با شدت وقوع پدیده های مخرب جوی اختصاص یابد.

براساس این جزء الحاقی به بند ۷۴ مبلغ پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل بند (ش) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه بمنظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده های مخرب جوی نظیر سیل و گرد و غبار و خشکسالی در کشور و پایش آنها به سازمان های حفاظت محیط زیست و هواشناسی کشور اختصاص می‌یابد.

لازم به ذکر است که این جزء الحاقی با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار گرفت.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر