کد خبر: 80616 A

بدهی دولت به سیستم بانكی تفكیكی نیست؛

عضو كمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس بدهی دولت به سیستم بانكی كشور را بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان اعلام كرد.

عضو كمیسیون برنامه وبودجه و محاسبات مجلس بدهی دولت به سیستم بانكی كشور را بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان اعلام كرد.

اسماعیل جلیلی، در خصوص اظهارات دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها كه گفته بود میزان بدهی دولت به بانك مركزی كمتر از آچه گفته می شود، هست و در حدود 7هزار و 700 میلیارد تومان است، ضمن انتقاد از تناقض گویی مسؤولان دولتی در این خصوص، گفت: میزان كل بدهی دولت به بانك مركزی در حدود 400 هزار میلایارد تومان است.

نماینده شهرستان های مسجد سلیمان و لالی استان خوزستان افزود: بدهی دولت به بانک مرکزی بر طبق رقم اعلام شده توسط وزیر اقتصاد ۳۵ هزار میلیارد تومان است و کل بدهی دولت به سیستم بانکی نیز بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر