کد خبر: 85535 A

عضو هیات نظارت بر نمایندگان مجلس خبر داد:

دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس شکایت کرده و این شکایت در هیات نظارت بر نمایندگان مجلس بررسی می‌شود.

عضو هیات نظارت بر نمایندگان مجلس گفت: اگر شکایت دولت بر حق باشد بر اساس فعلی که نمایندگان انجام داده‌اند هیات نظارت تصمیم گیری خواهد کرد اما اگر شکایت دولت بر حق نباشد دعوا رد می‌شود.

میرمحمدی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در تشریح شکایت دولت از دو تن از نمایندگان مجلس گفت: دولت از دو نفر از نمایندگان مجلس شکایت کرده و این شکایت در هیات نظارت بر نمایندگان مجلس بررسی می‌شود.

وی گفت:شكایت مطرح شده درباره نطق نمایندگان درباره سفر به نیویورك بوده كه این مساله بررسی خواهد شد كه آیا این اظهارات در حیطه وظایف نمایندگی بوده یا خیر؟

وی ادامه داد: دولت در دادسرا این شکایت را مطرح کرده که به واسطه مصونیت نمایندگان این شکایت در هیات نظارت مورد بررسی قرار گرفته است. این هیات صحت و سقم و موضوع شکایت را بررسی می‌كند.

این عضو هیات نظارت بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اگر شکایت دولت بر حق باشد بر اساس فعلی که نمایندگان انجام داده اند هیات نظارت تصمیم گیری خواهد کرد اما اگر شکایت دولت بر حق نباشد دعوا رد می شود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر