کد خبر: 87633 A

هفته آینده صورت می‌گیرد؛

مسئولان وزارت‌خارجه هفته‌آینده در افطاری مجلس شرکت می‌کنند.

مسئولان وزارت‌خارجه هفته‌آینده پس از حضور در کمیسیون امنیت‌ملی در افطاری مجلس شرکت می‌کنند.

به گزارش ایلنا،مسئولان وزارت‌خارجه هفته‌آینده با حضور در کمیسیون امنیت‌ملی ‌ موضوع اخراج ایرانیان ازامارات را بررسی و در افطاری مجلس شرکت می‌کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر