کد خبر: 88404 A

قاضی پور در گفت‌وگو با ایلنا:

وزیر کار دولت آینده باید به رابطه سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما توجه داشته باشد و به شکل یکجانبه به مساله کار نگاه نکند.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: تا زمانی که وزرا معرفی نشوند ما در خصوص آنها اظهار نظر نمی‌کنیم.

قاضی پور نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در خصوص ویژگی‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت آینده گفت:وزیر کار دولت آینده باید به رابطه سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما توجه داشته باشد و به شکل یکجانبه به مساله کار نگاه نکند.

وی با بیان اینکه نباید به کارگر به عنوان یک برده نگاه کرد، گفت: انتظار این است که در پرداخت حقوق، مزایا، مسکن و حفظ منافع و امنیت شغلی کارگران تلاش زیادی صورت گیرد. همچنین نباید از بهداشت و درمان کارگران، محیط کار و مساله آموزش و امنیت کارگران غفلت شود.

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس همچنین در خصوص گزینه‌هایی که هم اکنون برای تصدی‌گری وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مطرح هستند نیز گفت: تا زمانی که وزرا معرفی نشوند ما در خصوص آنها اظهار نظر نمی‌کنیم اما معتقدیم نیروهای دولت باید از درون وزارتخانه‌های مربوطه بر سر كار بیایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر