کد خبر: 89980 A

با رأی نمایندگان؛

هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها به مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند/ترکیب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها مشخص شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ترکیب اتاق اصناف شهرستان ها را تصویب کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با ماده 21 این لایحه موافقت کردند.

براساس این گزارش نمایندگان با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع ترکیب اتاق اصناف شهرستان ها را که مرکب از نمایندگان اتحادیه های صنوف تولیدی خدمات فنی و توزیعی- خدماتی است تصویب کردند.

گفتنی است براساس ماده ۲۱ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشورماده(۳۲) قانون و تبصره‌های(۱) و (۲) آن به‌شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های(۳) و (۴) ماده مزبور حذف می‌شود:

ماده ۳۲- اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از نمایندگان اتحادیه‌های صنوف تولیدی- خدمات فنی و توزیعی- خدماتی است.

تبصره ۱- اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارد و پس از‌ ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می‌یابد.

تبصره ۲- در شهرستانهایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظف است پس از انقضاء دوره قانونی هیأت رئیسه، نسبت به ادغام اتاقهای یاد شده در یکدیگر اقدام نماید. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهای قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مذکور به اتاق جدید انتقال می‌یابد.

ترکیب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها مشخص شد

نمایندگان در نشست علنی امروز ترکیب هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان ها را مشخص کردند.

نمایندگان همچنین، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با ماده 22 این لایحه با 160 رأی موافق و 7 رأی ممتنع از مجموع 167 رأی مأخوذه موافقت کردند.

در نشست امروز حسین زاده بحرینی پیشنهاد حذف عبارت "که بیش از پنج هزار واحد صنفی با پروانه کسب دارند" و عبارت "در شهرستان‌هایی که کمتر از پنج هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب وجود دارد، هیأت رئیسه مرکب از سه نفر شامل رییس، نائب رئیس و یک نفر دبیر و خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل است. اعضای اصلی یک نفر از صنوف تولیدی- خدمات فنی، یک نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند." را ارائه کرد که نمایندگان در نهایت با ۱۲۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۲۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه با این پیشنهاد موافقت کردند. لازم به ذکر است که ایرج ندیمی و محمد احمدی به عنوان مخالف این پیشنهاد صحبت کردند.

براساس ماده ۲۲ این لایحه ماده(۳۳) قانون به‌شرح ذیل اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده ۳۳- در مراکز استانها و شهرستانهایی، هیأت رئیسه اتاقهای اصناف شهرستان دارای پنج نفر عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نائب‌رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل می‌باشند. دو نفر از اعضای اصلی هیأت رئیسه از بین صنوف تولیدی- خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی- خدماتی و یک نفراز حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌ها به مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند

نمایندگان همچنین در جریان بررسی ماده 23 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با اصل این ماده موافقت کردند.

براساس ماده ۲۳ این لایحه، اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه اتاق را برای مدت چهار سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده مقررات ماده ۱۲ بلامانع است.

لازم به ذکر است در جریان بررسی ماده مذکور ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس پیشنهاد حذف ماده ۲۳ را مطرح کرد که این پیشنهاد با ۵۶ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۲۹ رأی ممتنع تصویب نشد.

درپایان بررسی ماده ۲۳ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور اصل ماده مذکور به رأی گذاشته شد و با ۱۶۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع به تصویب نمایندگان رسید.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر