کد خبر: 91253 A

باید این امر پیگیری شود و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شود تا این نوع حرمت شکنی ها ادامه نیابد و حتما باید برخورد جدی قاطعانه صورت گیرد.

نایب رئیس مجلس کمیسیون های فرهنگی و امنیت ملی را مسئول پیگیری هتک حرمت به زن محجبه کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا باهنر با بیان اینکه فراکسیون اهل تسنن مجلس بیانیه ای را ارائه داده و قصد قرائت آن را داشت، گفت: به دلیل نبود یک راهکار آیین نامه ای، ابوترابی در نطق خود قرائت کرد اما این طور تلقی شد که مطالب مطرح شده موضع وی است که اینطور نیست و این بیانیه، بیانیه فراکسیون اهل تسنن بود که از وی خواسته شد خوانده شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه برای تذکرات شفاهی به آیین نامه محدود هستیم، افزود: در آیین نامه آمده که هر روز ۵ نفر به قید قرعه تذکر شفاهی داشته باشند و مجلس در پایان جلسه نمی تواند فردی را به این ۵ نفر اضافه کند.

وی با اشاره به تذکر حسینیان در مورد هتک حرمت خانم محجبه توضیح داد: این موضوع پیگیری شد و هم کمیسیون فرهنگی و هم کمیسیون امنیت ملی موضوع را پیگیری می کنند و حسینیان نیز عضو کمیسیون اصل نود بود و این کمیسیون نیز می تواند به این موضوع وارد شود.

وی با بیان اینکه این موضوع موضوع مهمی است تصریح کرد: باید این امر پیگیری شود و گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت شود تا این نوع حرمت شکنی ها ادامه نیابد و حتما باید برخورد جدی قاطعانه صورت گیرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر