کد خبر: 91271 A

گروسی در تذکر شفاهی:

بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب همه باید به قانون تن دهند و امیدواریم که دیگر اینگونه اظهارنظرها تکرار نشود.

نماینده مردم تهران با اشاره به اظهارات اخیر استاندار تهران در مورد تحقیق و تفحص از استانداری ها گفت: بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب همه باید به قانون تن دهند و امیدواریم که دیگر اینگونه اظهارنظرها تکرار نشود.

به گزارش ایلنا، حسین گروسی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه بر اساس اصول 76 و 84 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد، گفت: هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.

نماینده مردم شهریار در مجلس خطاب به وزیر کشور در خصوص تحقیق و تفحص از سه استانداری مصوب مجلس شورای اسلامی افزود: نحوه توزیع امکانات و اعتبارات در استانداری هایی که تحقیق و تفحص در آن به تصویب رسیده و عملکرد قانون خدمات کشوری و نحوه جذب و استخدام نیروی انسانی در سازمان های زیرمجموعه و نحوه عملکرد استانداران به عنوان رئیس شورای اشتغال و سرمایه گذاری استان ها محورهای اصلی تحقیق و تفحص بوده است.

وی با بیان اینکه تذکرات و پیگیری ها موثر نبود، ادامه داد: متاسفانه استاندار تهران در خبرگزاری ها اعلام کرد که تحقیق و تفحص کنندگان به دنبال منافع شخصی و زیاده خواهی هستند.

گروسی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه به قانون عمل کرده و به قانون تن دهید زیرا اجرای آن می تواند محور وحدت باشد گفت: امیدواریم اینگونه اظهارنظرها تکرار نشده و خبرگزاری ها نیز آن را تکرار نکنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر