کد خبر: 91760 A

طباطبایی در اخطار قانون اساسی:

مرجع رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی، شبه قضایی و دولتی، دیوان عدالت اداری تعیین شد و بنابراین تعیین هیاتی برای رسیدگی به تخلفات صنفی اشتباه است و با اصول قانون اساسی منافات دارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تاکید بر اینکه نمی توان مرجعی جز دستگاه قضا برای رسیدگی به جرایم تعیین کرد، وضع قانون در این محور را خلاف قانون اساسی دانست.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا طباطبایی نایینی در اخطاری با استناد به مواد 156، 159 و 173 قانون اساسی، گفت: در تدوین ماده 72 مکرر و مواد قبلی اصلاح قانون نظام صنفی کشور به این موضوع توجه نشد که مرجع رسیدگی به تخلفات، جرایم و تظلمات دستگاه قضایی است.

نماینده مرم نایین در مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس نمی تواند مرجع دیگری را به عنوان دستگاه رسیدگی کننده تعیین کند.

وی تصریح کرد: مرجع رسیدگی به تصمیمات غیرقضایی، شبه قضایی و دولتی، دیوان عدالت اداری تعیین شد و بنابراین تعیین هیاتی برای رسیدگی به تخلفات صنفی اشتباه است و با اصول قانون اساسی منافات دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر