کد خبر: 91800 A

لاریجانی در پاسخ به اخطار آصفری:

تیر در تاریکی نیایندازید اجازه دهید آرام آرام به سمتی برویم که برای تولید ملی فکری کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت هیچ لایحه ای برای حمایت از تولید ملی به مجلس ارائه نکرد، از موافق بودن دولت آتی با کلیات طرح حمایت از تولید ملی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدحسن آصفری در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح حمایت از تولید ملی، در اخطاری آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی و ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه دانست.

نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، گفت: بار مالی این طرح از کارگران ساختمانی هزینه شده است که با اصل سوم قانونی در بحث عدالت منافات دارد، بنابراین کاری نکنیم که جایی درست شود و جایی دیگر خراب.

علی لاریجانی در پاسخ وی توضیح داد: برخی مواد این طرح مخالف برنامه توسعه است که برای تصویب آنها به دو سوم آرای نمایندگان نیاز است.

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص بار مالی این طرح بیان کرد: مجلس نسبت به فرمایش مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید اقدام به تهیه این طرح کرد و کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیش از یک سال و نیم روی این موضوع کار کرد.

وی ادامه داد: برای اینکه طرح مذکور بار مالی نداشته باشد، ۲۰ بند از آن در قانون بودجه گنجانده شد ولی شورای نگهبان ابداعی انجام و اظهار کرد به دلیل آنکه چنین مواردی ماهیت قانونی دارد و قانون ثابت می‌خواهد، آن را در بودجه بررسی نمی کند و تمام آنها را حذف کرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در چنین شرایطی یا دولت باید لایحه می آورد که چنین کاری را انجام ندادند یا کمیسیون مجلس باید بررسی می کرد که نتیجه آن طرح مذکور است و البته باید برای بحث مالی آن فکری کرد.

لاریجانی با اشاره به اینکه دولت منتخب با این طرح موافق است، گفت: دولت آینده نظر خود را در مورد این طرح خواهد داد، ممکن است شورای نگهبان بپذیرد و اگر نپذیرفت باید فکر دیگری برای آن کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان افزود: تیر در تاریکی نیایندازید اجازه دهید آرام آرام به سمتی برویم که برای تولید ملی فکری کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر