کد خبر: 98723 A

دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، سوم، پنجم و ششم شهریور ماه 92 اعلام شد.

دستور جلسات هفتگی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه، سوم، پنجم و ششم شهریور ماه 92 به شرح ذیل اعلام شد.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره: لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز (اعاده شده از شورای نگهبان)اصلاحیه دارد

گزارش شوردوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درباره: طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 19/6/1391 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره: طرح الحاق یک تبصره به ماده (24) قانون اصلاح قانون معادن (یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 18/2/1392 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره: طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون نظام جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 2/4/1392 به تصویب رسیده است)

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره: لایحه انتقال موردی محکومان به حبس (ضمنا تقاضای نمایندگان مبنی بر رسیدگی طبق اصل (85) قانون اساسی، واصل و در جلسه علنی مورخ 21/1/1392 اعلام گردید) (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون قضائی وحقوقی درباره: طرح الحاق یک تبصره به ماده (3) قانون اختیارات رئیس قوه قضائیه(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش‌کمیسیون‌تدوین آئین‌نامه‌داخلی مجلس درباره: طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور‌ نظارتی مجلس شورای اسلامی (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره: لایحه موافقتنامه همکاری بین وزارت کشور جمهوری اسلامی و وزارت کشور فدراسیون روسیه (دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی درباره: طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن(دراجرای ماده 104 آئین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفت)

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره:لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره: لایحه موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای‌اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره: لایحه اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات

گزارش‌کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی درباره: لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره: لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون‌ مذکور ‌مصوب 1371

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره: لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر

گزارش کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور درباره: لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره: طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده است)

گزارش کمیسیون عمران درباره: طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن

گزارش کمیسیون عمران درباره: لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1)، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوائی بین‌المللی

گزارش کمیسیون عمران درباره: رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (این طرح توسط شورای عالی استانها ارائه شده و در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی به‌تقاضای شورای مذکور در دستورقرار گرفت)

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره: لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره: لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره: طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره: طرح احتساب سابقه تدریس معلمان حق‌التدریس استخدامی در آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون عمران درباره: لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

گزارش‌ کمیسیون کشاورزی، ‌آب و منابع طبیعی درباره: لایحه ‌اساسنامه کمیسیون دامپزشکی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو

گزارش ‌کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی مجلس درباره: رد طرح استفساریه ماده (118) آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در اجرای ماده 147 آئین‌نامه داخلی به تقاضای بیش از پانزده نفر از طراحان در دستور قرار گرفت)

گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت ملی صنایع مس ایران به شماره چاپ 696 در دستور هفته جاری قرار دارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر