کد خبر: 99281 A

با موافقت نمایندگان جهت تامین نظر شورای نگهبان تصویب شد؛

با موافقت نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان کاشف موظف به اعلام ذکر قرائن و امارات موجود از جرم به مقام قضایی شد.

با موافقت نمایندگان مردم در خانه ملت سازمان کاشف موظف به اعلام ذکر قرائن و امارات موجود از جرم به مقام قضایی شد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 شهریور) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاح ماده 33 این لایحه مخالفت کرده و آن را جهت بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد اما پس از آن الیاس نادران پیشنهاد اصلاحیه خود را ارائه کرد که در پی آن عبارت «دستگاه کاشف یا دستگاه مأمور وصول» به «دستگاه اجرایی کاشف یا دستگاه اجرایی مأمور» تبدیل می‌شود که در نهایت این پیشنهاد با 130 رای موافق، 19 رای ممتنع و 12 رای ممتنع به تصویب رسید.

براساس این ماده هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق سازمان کاشف یا سازمان مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند.

قرار بود براساس اصلاحیه در نظر گرفته شده در سطر اول ماده(33) عبارت «سازمان کاشف یا سازمان مأمور وصول» به عبارت «دستگاه کاشف یا دستگاه مأمور وصول» اصلاح شود.

پس از اعلام پیشنهاد اصلاح توسط نادران، ماده 33 به شرح زیر اصلاح شد:

هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق دستگاه اجرایی کاشف یا سازمان اجرایی مأمور درآمدهای دولت بر مبنای قرائن و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است مکلفند این موضوع را با ذکر قرائن و امارات مزبور برای انجام اقدامات قانونی به مقام قضائی اعلام نمایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر