کد خبر: 99293 A

با رای نمایندگان:

براساس تبصره الحاق شده به این ماده کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

نمایندگان در نشست امروز دستگاه های عضو ستاد قاچاق کالا را موظف به ارایه برنامه‌های پیشگیری کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 شهریور) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با الحاق یک تبصره به ماده 9 این لایحه با 184 رای موافق، یک رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 248 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

براساس ماده 9 این لایحه قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی حسب مورد، موظفند به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند:

الف- تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط قوه قضائیه با پیشنهاد ستاد

ب- تشکیل شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از افراد حائز شرایط استخدام قضات مطابق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران توسط سازمان تعزیرات حکومتی

پ- ارائه گزارشهای سه ماهه توسط مراجع قضائی رسیدگی‌کننده درباره اقدامات قضائی به عمل آمده، نحوه رسیدگی پرونده‌ها، آرای صادره و احکام اجرا نشده و علل آن، درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز از طریق «مرکز ملی داده‌های قضائی» به نماینده قوه قضائیه در ستاد

تبصره- سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به ارائه گزارش موارد فوق به ستاد است.

ت- تدوین و اجرای برنامه آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرائم قاچاق کالا و ارز

ث- آسیب‌شناسی قضائی علل گسترش جرم قاچاق کالا و ارز و راهکارهای کاهش زمان دادرسی با انجام پژوهشهای علمی

ج- تشکیل کارگروه تخصصی به منظور تسریع اجرای احکام پرونده¬های قاچاق کالا و ارز

چ- انعقاد موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضائی در مورد جرم قاچاق کالا و ارز با اولویت کشورهای مورد پیشنهاد ستاد با رعایت اصل یکصد وبیست وپنجم(125) قانون اساسی

براساس تبصره الحاق شده به این ماده کلیه دستگاههای عضو ستاد موظفند در چهارچوب اولویت‌های تعیین‌شده، برنامه‌های سالانه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز دستگاه متبوعه خود را جهت بررسی و تصویب به ستاد ارائه نمایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر