کد خبر: 99295 A

براساس تبصره این ماده کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

نمایندگان مجازات قاچاق سازمان یافته را مشخص کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 3 شهریور) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با 142 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر مجازات قاچاق سازمان یافته را مشخص کردند.

براساس ماده 24 لایحه مذکور درصورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و یا ارز به نحو سازمان‌یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات‌های موضوع ماده (15) این قانون، حسب مورد مرتکب به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود.

الف- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به نود و یک روز تا شش ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس

ب- چنانچه ارزش کالای یارانه‌ای یا ارز تا یکصد میلیون (100.000.000)ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور در این بند

براساس تبصره این ماده کسانی که در جرائم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در بندهای(الف) و (ب) محکوم می‌شوند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر