کد خبر: 67683 A

در کمیسیون «نقش علماء در بیداری اسلامی» مطرح شد:

احیای مکاتب اخلاقی و تربیتی ملتزم به کتاب و سنت باید مورد توجه جدی قرار گیرد/ آگاه سازی مردم نسبت به عالمان شهید به منظورالگوسازی و ارائه نمونه‌های بارز جهاد و مقاومت ضرورت دارد.

علمای شرکت کننده در نخستین اجلاس علما بیداری اسلامی در کمیسیون نقش علماء در بیداری اسلامی تاکید کردند مقابله با مذاهب و رویکردهای فکری افراط‌گرایانه و یا تفریط‌گرایانه مغایر با کتاب و سنت امری ضروری است.

به گزارش خبرنگار ایلنا مستقر در سالن اجلاس سران محل برگزاری اجلاس "علما و بیداری اسلامی"کمیسیون « نقش علماء در بیداری اسلامی » در نخستین اجلاس علما بیداری اسلامی با حضور علما و اندیشمندان مسلمان و فعال در عرصه­ های سیاسی و اجتماعی بیداری اسلامی از سراسر جهان در برگزار شد. در این کمیسیون اعلام شد نقش بی‌بدیل علما در گسترش، تداوم و هدایت جنبش بیداری اسلامی، ضرورت برخورداری علما از ویژگی‌های مطلوب برای رهبری جنبش را آشکار و برجسته می‌سازد.

همچنین مقابله با تحجر و توجه به جدیدترین دستاوردهای علمی بشری و همچنین نیازها و تقاضاهای جدید جوامع اسلامی، برای تمامی علمای اسلامی امری ضروری محسوب می شود.

علمای شرکت کننده در این کمیسیون تصریح کردند وظیفه خطیر علما و اندیشمندان جهان اسلام در شرایط کنونی تبیین و اشاعه اهداف و آرمان‌های حرکت بیداری اسلامی است که این امر تنها در سایه اجتهاد دائمی و جهاد مستمر در هر دو حوزه نظری و عملی امکان‌پذیر خواهد بود.

همچنین تبیین ابعاد نظریه بیداری اسلامی و بنیان‌های قرآنی، روایی، فقهی و کلامی آن برای عامه مردم به عنوان راهی برای بازگرداندن هویت حقیقی امت اسلامی و حرکت یکپارچه در جهت بازسازی این هویت امری ضروری است.

شرکت کنندگان با تاکید بر اینکه علمای مسلمان به عنوان رهبران فکری جوامع اسلامی در حفظ اعتماد به نفس و هدایت درست جنبش بیداری اسلامی نقشی کلیدی بر عهده دارند، تصریح کردند ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان مردم و حفظ آن می‌تواند در روند احیای تمدن نوین اسلامی نقش اساسی داشته باشد.

در این نشست بر ضرورت بازشناسی آرا و اندیشه‌های متفکرین و اندیشمندان اسلامی در چند قرن اخیر از جمله دیدگاه های سید جمال الدین اسدآبادی،شیخ حسن بنا،سید قطب اقبال لاهوری، محمد عبده،عبد القادر جزائری، محمد سنوسی،سعید نورسی،آیت الله کاشانی، امام موسی صدر،آیت الله سید محمد باقر صدر،امام خمینی،شیخ عز الدین قسام،سید اسماعیل بلخی،سید نواب صفوی،آیه الله خامنه ای و دیگران برای مردم تاکید شد.

لزوم آشنا ساختن امت اسلامی با نقش علمای جهان اسلام در گسترش، تداوم وعقلانی کردن جنبش بیداری اسلامی وضرورت برخورداری علما از ویژگی های مطلوب برای رهبری جنبش، ضرورت آگاه‌سازی ملت‌های مسلمان نسبت به شیوه های مبارزاتی علمای جهان اسلام و نیز شناخت جریان ها و جنبش های سیاسی انقلابی موفق در زمینه ظهور و تداوم بیداری اسلامی، ضرورت آگاه سازی مردم نسبت به عالمان شهید به منظورالگوسازی و ارائه نمونه‌های بارز جهاد و مقاومت و ضرورت بررسی عرصه‎های تعامل و همکاری علمای جهان اسلام در بیداری اسلامی (وحدت جهان اسلام، تقریب بین مذاهب و...) از دیگر پیشنهادات در این کمیسیون بود که مورد بررسی قرار گرفت.

آموزش دانش پژوهان حوزه‌های علمیه، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها نسبت به فلسفه وحدت اسلامی و نیز آموزش آداب اختلاف و مناظره‌های هدفمند و آموزش فقه، کلام و تفسیر موضوعی تطبیقی در فضایی آزاد و همراه با احترام متقابل و احترام گذاشتن به نظرهای دیگران هم در کمیسیون نقش علماء در بیداری اسلامی مورد تصویب قرار گرفت.

در این کمیسیون همچنین اعلام شد احیای مکاتب اخلاقی و تربیتی ملتزم به کتاب و سنت به عنوان ابزاری برای کاستن از گرایش‌های مادی‌گرایانه افراطی و فریفتگی در برابر آیین‌های رفتاری بیگانه و مغایر با اصول اسلام باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

همچنین علمای مذاهب باید با استفاده ازکلیه ابزارهای علمی از جمله دیدارهای دوجانبه, همایش‌های علمی تخصصی و کنفرانس‌های عمومی به گسترش شیوه میانه روی و اعتدال اهتمام ورزند و با استفاده از نهادهای مرتبط با تقریب مذاهب، به اصلاح نگرش به مذاهب اعتقادی، فقهی و تربیتی بپردازند.

علمای جهان اسلام با بیان اینکه مقابله با مذاهب و رویکردهای فکری افراط‌گرایانه و یا تفریط‌گرایانه مغایر با کتاب و سنت امری ضروری است،تاکید کردند: همچنان که افراط جایز نیست تفریط در برابرتبلیغات شبهه‌انگیز نیز قابل پذیرش نیست و بایستی ضوابط مزبوربه منظور حفظ شایسته نام اسلام مورد توجه قرار گیرد.

علمای شرکت کننده تاکید کردند صدور فتوی باید منحصر به علمای متخصص در زمینه قرآن و سنت و علوم مرتبط با آن گردد، عالمانی که آگاه به اصول و فقه بوده و از توانایی استنباط احکام شرعی برخوردار باشند و مسائل و اوضاع روز و مردم را بشناسند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر